Oppdragsdato : Sommer 2010
Oppdragsgiver : Dalkia Opak
Oppdragets verdi : 750.000,-
Arbeid utført : Båndtekking av tak , stål plx – brun
Referanseperson : Svein Gundersen – 90753883

Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag

Ring på 911 91 233 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.