WESSELS GATE 5.
Oppdragsgiver Stensrud og Stensrud.
Rehablitering av tak.
Beslag, takrenner og båndtekking av sink.
Taktekking med skifer.
Takflate 800 m2.

Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag

Ring på 911 91 233 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.