Etterisolering av bygninger gjør at man minsker varmetapet samtidig som man reduserer risikoen for fuktskader og råte. Fuktskader og råte er vanlig når isoleringen begynner å bli gammel, eller om etterisoleringen er gjort feil. Ved høyt varmeutslipp på tak vil man ofte oppleve å få store istapper hengende ned fra takrenner. Denne effekten kommer av at snøen smelter og renner ned fra taket. Ved å etterisolere taket vil man kunne redusere varmen som slippes ut og beholde denne inne i bygningen. Å etterisolere en bygning vil alltid være lønnsomt, og som oftest vil kostnadene kunne tilbakebetales allerede etter få år. Tilbakebetalingen kommer som en ren energi gevinst da man sparer varmetap og dermed strømutgifter. Dette er spesielt aktuelt om vinteren når strømprisene er på sitt høyeste. Lasse Holst AS har over 40 år erfaring med fasade og isoleringsarbeid på borettslag og sameier.

Ta kontakt om du har spørsmål rundt etterisolering.

Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag

Ring på 911 91 233 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.