Lasse Holst AS har fokus på utvendig murarbeid. Ofte i forbindelser med fasaderehabilitering, der teglstein er dekt av puss, og muring av eksponert teglstein. Når man skal utbedre eldre fasader er det viktig å ha produktkjennskap og erfaring for å velge rett rehabiliteringsmetode. Murmørtel og murstein må være av rett kvalitet og utføres riktig, da det er benyttet ulike produkter fra ulike byggeår og ulikt vedlikehold opp igjennom. Det er svært viktig å benytte mørtel som er av riktig styrke, slik at reparasjoner ikke sprekker opp mot eksisterende flater, eller at pussen er for hard for underlaget så den sprenges opp. Dette synes vi er spennende oppgaver. Ofte er det sammensatte prosjekter vi utfører, da kommer også skifer-, og forblendingsarbeid inn som en naturlig del av oppdraget.

Ta kontakt i dag for befaring med oss som har lang erfaring med murarbeid.

Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag

Ring på 911 91 233 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.